Mr-Nikita Thijm

Mr-Nikita Thijm

Entrepreneur & Executive Personal Assistant, VIP Service Amsterdam & Ibiza™

Ibiza, Spain

His background

  • Today
    2015
    2001

    Entrepreneur & Executive Personal Assistant

    VIP Service Amsterdam & Ibiza™