Antropología. Universitat D´ Andorra.

Antropología. Universitat d´ Andorra.
La Massana

1 antiguo alumno

Antropología. Universitat D´ Andorra., La Massana : 1 ex alumno

Antropología. Universitat d´ Andorra.

Manflorita I Roses Myshell
Psicoterapia, Gabinete Serénitè
PhD en Comunicación Social. Dissabtes de cìencia